Få koll på din ekonomi!

 

För att få koll på sin ekonomi bör man planera. På ett företag gör de en budget och de följer upp sin ekonomi och genom att göra detta får företaget en bra koll. Eftersom detta är framgångsrikt för företag kan även en privatperson lyckas med att göra detta med sin egen ekonomi.

Det spelar ingen roll om du tjänar mycket eller lite pengar, det är ändå viktigt att ha koll på ekonomin och detta gör man genom att planera. Att göra en årsbudget för sina inkomster samt fasta och rörliga utgifter kan underlätta.

Genom att göra en budget får man en tydlig bild av ekonomin. Börja med inkomsterna vilket är lönen men också om barnbidrag eller bostadsbidrag. Alla inkomster ska redovisas. Sedan redovisas utgifterna och det finns både fasta och rörliga. Bostad och lån är några utgifter som dessutom är fasta, medan det också finns kläder, veckopeng till barnen och mat som också är utgifter men som är svårare att räkna på eftersom de är rörliga och kan variera varje månad. Försök att beräkna ungefärligt. Att ha alla inkomster och utgifter redovisade och det är lättare att få koll på ekonomin.

För att få pengar över som kan spenderas på roliga saker kan det vara bra att sätta upp ett sparmål för ett år. Genom att ha räknat ut sina fasta utgifter kan det underlätta att det sker en automatisk överföring av dessa till ett speciellt sparkonto. Ha lite extra marginal så att det är säkert att inte något av de resterande behöver användas. De pengar som finns kvar kan användas till de rörliga utgifterna och förhoppningsvis kan en del av det också läggas undan och sparas. Efter några månader kan man bli medveten om hur mycket som kan läggas undan och sparas för en framtida resa eller något annat.

En annan fördel är att betala med kort när man behöver handla för då är det tydligt hur mycket som har spenderats. När det gäller mat kan det underlätta att skaffa ett ICA-kort. Då är det bra att bara använda detta kort när mat inhandlas och det blir lätt att följa matutgifterna. Maten är det enda som handlas med detta kort. Dessutom får man bonus med ICA-kort när man handlar i en ICA-butik och det kan också hjälpa till när man ska spara.

Det kan vara bra att se över transportkostnaderna för att kanske kunna kombinera bilkörningen med att cykla till vissa platser.

Elkostnaderna är ett måste, vi behöver ha el. Dock är det lättare att påverka den kostnaden själv än med andra kostnader. Dra ur kontakterna när inte elektroniken används och tvätta bara fulla tvättmaskiner. Dessutom tycker vissa att det är bra med ett köpstopp, vilket innebär att det bara ska köpas saker som är nödvändiga. För en del av utgifterna går att ta bort, är de inte helt nödvändiga går det att klara sig utan dem.