Privatekonomi

PrivatekonomiPrivatekonomi är den gren av ämnet ekonomi som behandlar privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

De tyngsta delarna bland en persons utgifter är vanligen kostnader för bostad, lån, transport, livsmedel samt kläder och andra förbrukningsvaror. I bostadskostnad ingår både fasta kostnader som månadshyra eller månadsavgift, men även rörliga kostnader som räntor. För att minska kostnaderna för lån kan det vara en god idé att jämföra olika banker på webbplatser som Creddit. Där hittar man även bra tips om andra typer av lån än just billån och bolån som är vanliga hushållskostnader.

Intäkterna består framför allt i form av lön för arbete, men även avkastning på investerat kapital eller olika former av bidrag eller pension räknas också som intäkter. Dessutom kan intäkter kommer från en egen rörels man bedriver.

Kommentarer inaktiverade.